Organitza l'oficina i les persones

Organitza la teva oficina per tal d'utilitzar l'espai de forma eficient i flexible.

Crea veïnats assignant grups d'escriptoris a equips o persones per a facilitar el treball en equip la interacció cara a cara. Activa i desactiva escriptoris i implementa les mesures necessàries derivades de la pandèmia.

Parla amb un expert per començar ara i consultar preus.

Desk Booking Mobile
Desk Booking Dashbord